KALİTE HEDEFLERİMİZ

1. Bilinçli vatandaşlar olarak, temiz bir çevrede yaşamak, ülkemizin kalkınmasında pay sahibi olabilmek için çalışmak.

2. Müşterilerimize, üretimimizle ilgili koşulları belirtmek, onları bilinçlendirmek ve eğitmek.

3. Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını ulusal ve uluslar arası standartlar doğrultusunda üretmek, gelişen teknolojiyi takip etmek.

4. Çalışmakta olduğumuz taşeron firmalarla karşılıklı menfaatler doğrultusunda iş birliği yapmak; gerek duyulduğunda bilgi alışverişinde bulunmak.

5. Hedeflerimizi gerçekleştirmede rol oynayacak olan çalışanlarımızın desteğini sürekli kılmak, onların kişisel ve mesleki gelişimlerine olanak sağlamak.

6. Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek ve sürekliliğini sağlamak kalite hedeflerimizdir.

7. Proseslerimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak

8. Sevkiyat performansını arttırmak

9. Üretim hatalarını mümkün olan en alt seviyeye indirmek.